15-06-2023 Numerologie workshop 'Ziel en levensbestemming'

Deze inspirerende Numerologie workshop over de mystieke leer der getallen is de basis van een cursus bestaande uit 5 workshops waarin je de verborgen wijsheid van getallen gaat ontdekken!

Achtergrond
Wat is de zin van mijn leven? Wat kom ik hier doen in deze chaotische tijd op aarde? Steeds meer mensen stellen zichzelf deze vragen omdat ze een gevoel van leegte of zinloosheid ervaren. Vragen als: “Wie ben ik, wat kom ik hier doen, wat mag ik nog leren?' houden ons al sinds de Oudheid bezig. Misschien voel jij ook een diep verlangen om hier een antwoord op te vinden, om de zin van het bestaan te doorgronden. Deze boeiende workshop helpt je om daar meer inzicht in te krijgen en geeft je een heldere handreiking om je levensbestemming te gaan vervullen.

Wat doen we?
We maken eerst een virtuele reis langs de enkelvoudige getallen en hun betekenis in de wereld. Daarna gaan we aan de hand van je geboortedatum aan de slag met jouw persoonlijke getallen: je leert je zielsgetal, levensdoelgetal en de getallen van je levenslessen te berekenen en duiden. Deze getallen geven de blauwdruk van je leven aan, zoals die als een zaadje in je ziel is geplant om tot uitdrukking te worden gebracht in dit leven. Door het leggen van verbanden tussen getallen, relaties en omstandigheden in je leven en ontdek je wie je bent en wat je levensbestemming is.

Wat leer je?
Je ontdekt je kwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelpunten wat je zelfinzicht vergroot en zo richting geeft bij het maken van belangrijke keuzes. Je leert ook hoe je  dit voor anderen kunt duiden aan de hand van de geboortedatum. Deze methode is een relatief eenvoudige manier om snel een helder beeld van mensen te krijgen, waarbij je intuïtie zich spelenderwijs ontwikkelt. Daarom is deze workshop ook zeer geschikt voor therapeuten, coaches en anderen die veel met mensen werken. We werken in deze Numerologie workshop met een nieuw, inspirerend boek!

Kosten basisworkshop:
€ 55,- pp. inclusief werkmateriaal dat je per mail ontvangt. Exclusief het Numerologieboek.
Let op, bestel ook het Numerologieboek in onze webshop! Dit boeiende boek bevat veel mystieke achtergrond informatie over getallen en praktijkvoorbeelden aan de hand van de levens van oa. Barack Obama, Nelson Mandela, Angelina Jolie en andere bekende- en minder bekende persoonlijkheden. Je ontvangt dit boek van te voren thuis. We gebruiken het bij alle workshops.

Tijden: 19.00-21.00 uur.
Maximaal 8 deelnemers.

Workshop begeleider
 Marleen van Wegberg

JA IK DOE MEE!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram