Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar wist je dat je huisnummer mede je lot bepaalt? Elk getal heeft een specifieke trilling of vibratie, en ook een huisnummer heeft een bepaalde energie. Volgens Pythagoras vind je het getal terug in alle processen en omstandigheden van het leven en heeft het overal een betekenis.

BEREKENING
Wanneer je huisnummer uit meer dan 1 getal bestaat tel je ze bij elkaar op totdat je uiteindelijk 1 getal overhoudt, bijvoorbeeld:

  • Je woont op nummer 3751
  • Dat is 3 + 7 + 5 + 1 =16
  • Dat is 1 + 6 = 7
  • Je woont in een 7-huis

Hieronder vind je Numerologische kenmerken van de energie(trilling) van huisnummers. Natuurlijk speelt de energie van de persoonlijke getallen van de bewoners hierbij ook een grote rol. Enige nuancering bij de interpretatie van de getallen is hierbij dus wel gewenst. Toch zal je er vast wel wat in herkennen.

Wanneer je in een 1- huis woont

In een 1-huis wonen individualisten, zichzelf gericht en hun eigen weg. Soms kost het moeite om rekening te houden met de andere bewoners. De mannelijke Yang-energie is hier heel sterk aanwezig. Sterke persoonlijkheden ontmoeten elkaar en het risico dat ze elkaar gaan beconcurreren of domineren is in een 1-huis groot. De bewoners kunnen hier erg creatief zijn en hun talenten ontplooien. Door hun sterke wil is de kans op fel oplaaiende ruzies groot, maar ze kunnen ook weer gauw bijgelegd worden. Het is in dit huis belangrijk om je eigen mening soms wat minder sterk naar voren te brengen en ook te luisteren naar de ander. Het is een perfect huis voor mensen die zelf willen bepalen hoe hun leven verloopt en die vooruit willen komen.

Wanneer je in een 2- huis woont

In een 2-huis komen de tegenpolen bijeen, mannelijke en vrouwelijke energie├źn ontmoeten elkaar op een harmonieuze wijze. De bewoners houden rekening met elkaar, er heerst saamhorigheid en toegeeflijkheid, er is een wederzijdse uitwisseling van emoties. Het is hier doorgaans aangenaam wonen. Vaak is er in dit huis een werkruimte (bijv. een keuken) waar zich het grootst deel van het huiselijke leven afspeelt. In een 2-huis bestaat soms ook de neiging om een barricade op te werpen tegen de buitenwereld, het is zo prettig wonen binnen deze huiselijke cocon, dat men weinig behoefte heeft aan de buitenwereld.

Wanneer je in een 3- huis woont

In dit huis verlopen de contacten soepel en eventuele tegengestelde karakters kunnen toch in harmonie met elkaar omgaan. De bewoners hebben een positieve instelling, zien de dingen soms mooier dan ze zijn. Ze hebben een druk sociaal leven. Vooral op geestelijk vlak zullen de bewoners elkaar kunnen vinden, maar emotioneel wordt er vaak veel binnengehouden, waardoor er een kans is op oppervlakkigheid. Het 3-huis staat open voor anderen. Er vinden dan ook vaak gezellige bijeenkomsten plaats, waar zowel wereldse als spirituele onderwerpen aan bod kunnen komen. De bewoners staan in de buitenwereld  bekend om hun hulpvaardigheid of maatschappelijke betrokkenheid. Er wordt niet altijd voorzichtig omgesprongen met energie en met geld.

Wanneer je in een 4- huis woont

Een 4-huis verschaft de bewoners in grote mate zekerheid en stabiliteit. Hier vindt men bescherming. Het leven wordt ernstig genomen en er wordt gebudgetteerd. In een 4-huis wonen meestal mensen die een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben en een zeer geordend leven leiden. Normen en waarden zijn belangrijk, en men bouwt aan de toekomst. In een 4-huis kom je er emotioneel wel wat bekaaid af, soms gaat alles wat moeizaam of wordt het een beetje saai. Voor mensen die van nature veel vuur-energie hebben is dit een stabiele basis en rustpunt in hun leven. Vormgeving zowel qua interieur als van werkzaamheden is belangrijk.

Wanneer je in een 5- huis woont

Het leven in een 5-huis verloopt vaak hectisch. De bewoners zijn er altijd druk in de weer en iedereen heeft een overvolle agenda. Dit is ook een geschikt huis om jezelf te ontwikkelen en om te studeren maar ook is het heel geschikt om je sociale leven uit te bouwen. Vrijheid en zelfstandigheid zijn belangrijk voor de bewoners. Mensen die in een 5 huis wonen maken tijd voor een praatje of een spelletje. Als je voor een 5-huis kiest, zul je je niet snel vervelen. De keerzijde van dit huis is dat je er soms slaapproblemen ondervindt, en dat geld er vaak erg makkelijk uitgegeven wordt.

Wanneer je in een 6- huis woont

Het is prettig wonen in een 6-huis, in harmonie en vrede. Dit is een buitengewoon geschikte woning voor een gezin om in te leven. De bewoners zijn toegeeflijk en voelen genegenheid voor elkaar. Men houdt van mooie en goede dingen, en de inrichting is hier doorgaans heel smaakvol. Vooral mensen die een regelmatig leven willen leiden, zullen baat bij dit nummer hebben. Het getal 6 is ook het getal van de stem, en dus uitermate gunstig voor iedereen die van zingen  en muziek houdt. In een 6-huis is er een kans dat de behoefte aan mooi en luxe een (te) grote rol gaat spelen.

Wanneer je in een 7- huis woont

Het 7-huis is uitermate geschikt voor eenlingen. In gezinsverband in een 7-huis wonen geeft een kans op veel meningsverschillen en mogelijk een onverwachte breuk. Een bewoner van een 7-huis heeft soms een afwijkende, alternatieve kijk op het leven en wordt door de buitenwereld vaak gezien als excentriek. In een 7-huis ben je vaak ofwel een dwaze zonderling, ofwel een briljant genie. Dit huis biedt goede mogelijkheden om je te verdiepen in spirituele zaken, maar je leeft soms wel aan het randje van de samenleving.

Wanneer je in een 8- huis woont

Als je in een 8-huis woont vergaar je vaak overvloed en rijkdom. Financieel vergaat het de bewoners niet slecht en ook maatschappelijk gezien gaat het goed. Gestelde doelen worden hier verwezenlijkt. Er heerst een stimulerende sfeer, verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende capaciteiten kunnen zich hier ontplooien. In een 8-huis voel je een sterke drang om in het leven vooruit te komen. Bovendien neem je er ook je relatie heel serieus, want op emotioneel vlak streef je eveneens zekerheid en veiligheid na. Soms is de behoefte aan controle wel erg groot en ontstaat de drang om los te breken.

Wanneer je in een 9- huis woont

In een 9-huis kun je de vruchten plukken van hard werken. Na elke grote inspanning worden er vaak ook goede resultaten bereikt. De energie die verbonden is aan de 9 spoort aan om ondernemend te zijn. Bewoners van een 9-huis hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een neiging tot perfectionisme. Maar omdat alles zo ernstig en gedegen wordt aangepakt, kunnen er problemen ontstaan met anderen die een minder nauwkeurige manier van werken hebben. De bewoners hebben nogal eens wat kritiek op elkaar en kunnen bazig optreden. Conflicten en verzoeningen wisselen elkaar af in een 9-huis.

Meer weten over al je persoonlijke getallen?

Zelf meer leren over Numerologie en jouw getallen?
 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram