Inspirerende Numerologie workshop over de mystieke leer der getallen, waarin we veel aandacht schenken aan de betekenis van Meestergetallen in ons leven en het leven van anderen in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk. We werken met een nieuw, inspirerend boek waarin je veel kunt lezen over de mystieke achtergrond van getallen en Meestergetallen.

Wat is de betekenis van Meestergetallen:                                             

  • ze geven een persoon veel mogelijkheden om gewenste doelen te bereiken
  • brengen uitdagingen en obstakels om te overwinnen
  • intensiteit van de meesterlijke energie geeft vaak spanning in het leven
  • geven de potentie tot een nieuw leven, geregenereerd lichaam en ontwaakte geest.
  • zijn symbolen voor de verbinding met Heilige Geometrie die mensheid en de aarde verbindt met de kosmos
  • geven de potentie tot het bereiken van meesterschap, leiderschap, verhoogd bewustzijn en creativiteit

Naast het verdiepen van onze kennis over de Meestergetallen bekijken we ook de invloed van deze getallen in je persoonlijke leven. Meestergetallen geven een grote potentie aan een mens, maar ook extra uitdagingen! We werken verder met de 'korte methode', zoals in het Numerologie boek wordt beschreven. Je ontdekt je kwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelpunten en hoe je kunt omgaan met de uitdagingen die Meestergetallen kunnen geven. Je leert ook hoe je dit voor anderen kunt berekenen en duiden aan de hand van een geboortedatum. Deze methode is een relatief eenvoudige manier om snel een helder beeld van mensen te krijgen, waarbij je intuïtie zich spelenderwijs ontwikkelt.

Voor jezelf en voor anderen

Daarom is deze workshop ook zeer geschikt voor therapeuten, coaches en anderen die veel met mensen werken. Ook als je al wat ervaring met Numerologie hebt, is dit zeker een verdiepende workshop die nieuwe inzichten biedt in de mystieke betekenis van getallen en Meestergetallen en hun werking in de huidige tijdsgeest. Deze workshop is onderdeel van een inspirerende Numerologiecursus, bestaande uit vijf boeiende workshops, elk vanuit een andere invalshoek en mogelijkheid tot verdieping.

Ja, ik doe mee!

Het getal 2 is het getal van de polarisatie, het is de 1 (de eenheid) die gesplitst is in positief en negatief (de dualiteit). Het getal 2 is het vrouwelijke getal, terwijl het getal 1 als mannelijk wordt beschouwd. Het leven berust op het bestaan van tegenstellingen, dat wil zeggen op het feit dat alles gepolariseerd is. Deze tegenstelling schept ook de beweging en geeft de mogelijkheid tot verandering en bewustwording. Zonder tegenstellingen zou geen enkel werk en geen groei mogelijk zijn.

De Hogepriesteres

In het kaartspel van de Tarot wordt het getal 2 voorgesteld door de Hogepriesteres, die een boek op haar knieën openhoudt. Wie de geheime betekenis hiervan kan ontcijferen, is in staat het probleem van polariteit in het leven op te lossen. Wanneer je inziet dat dat liefde haat aantrekt, en licht duisternis, dan weet je dat welke hindernissen je onderweg ook tegenkomt ze verbonden zijn met groei en bewustwording.

Je kunt tegen de nacht evenmin vechten als tegen de dag en ontdekt dat je kracht kunt putten uit moeilijkheden en beproevingen, door ze te transformeren in moed en opbouwende energie. Want om het probleem van 'het kwaad' op te lossen, moet je uit de dualiteit treden en terugkeren naar de eenheid, hetgeen betekent: 'het kwaad' ofwel onbewustheid weten te benutten om tegenstellingen te overbruggen. Om te groeien naar eenheid en Liefde. Dat is wat de Hogepriesteres, de wijze en inwijdende vrouwelijk kracht, ons laat zien. Dat is ook wat zeker in deze tijd zo nodig is om oorlogen te voorkomen en lijden te verzachten.

Twee meestergetallen

De overvloed aan 2en op deze dag alsmede de twee meestergetallen 22 geven aan dat we op deze dag situaties mee zullen maken die vragen om diplomatie, bedachtzaamheid en wijsheid om ervoor te zorgen dat we niet in conflict raken. Om onszelf telkens weer af te vragen wat er nodig is om (innerlijke) tegenstellingen te overbruggen, te verbinden met elkaar, om op deze wijze weer terug te gaan naar de eenheid van waaruit alles is ontstaan, en waarnaar alles in de schepping weer terug wil keren. In dit proces van dualiteit naar eenheid groeien we in bewustzijn, door alle stappen van 1-9 door te maken, om uiteindelijk in het hogere bewustzijn van de 10 thuis te komen.

Het getal 10

Het getal 10 (het grondgetal van deze dag) werd door Pythagoras al het 'Heilige (heel) getal' genoemd, waarbij de 0 de betekenis heeft van de Bron, de niet gemanifesteerde staat van bewustzijn van waaruit de schepping is ontstaan. De 1 naast de 0 geeft de grote creatieve mogelijkheid aan van eenheid van geest in verscheidenheid van vormgeving. Een basis van eenheid vinden in de schepping, de dualiteit waarin we leven als mens op aarde.

Lees meer over 2022

De betekenis van Meestergetallen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram