Inhoud
Naast het oefenen met de ‘korte methode’, zoals we in de basisworkshop ‘Ziel en Levensbestemming’ hebben gedaan, vullen we nu je gehele persoonlijke Numeroscoop in. Dit doen we op basis van je geboortenamen en aan de hand van de uitgebreide methode in het nieuwe Numerologie boek. Ook leer je hoe dit voor anderen te kunnen doen. Je gaat steeds meer de werking van en relatie tussen de verschillende getallen in je leven zien. Daarmee krijg je een meeromvattend en verdiept inzicht in je zelf, je relaties en je levensomstandigheden waardoor je bewuste keuzes kunt maken die passen bij jouw bestemming.

Naast het berekenen en duiden van je zielsgetal(len) en levensbestemming ben je nu ook bezig met de getallen van je ware innerlijk,  persoonlijkheid en levenslot op basis van je geboortenamen.
Je krijgt een heldere toelichting bij je persoonlijke Numeroscoop. Ook is er ruim tijd voor al je vragen, want deelname is in een kleine groep. Deze Numerologie workshop is onderdeel van onze inspirerende Numerologiecursus, bestaande uit vijf boeiende workshops, met elke een andere invalshoek en verdiepingsmogelijkheid. Je kunt deze workshops los van elkaar boeken op verschillende data voor optimale flexibiliteit in je leerproces.

Kosten
€ 55,00 pp. Heb je het boek dat we gebruiken in deze workshop nog niet, dan kun je dit ook bestellen via onze webshop.

Tijd: 19.00-21.00 uur.
Locatie: Online

Ja, ik doe mee!

Deze inspirerende Numerologie workshop over de mystieke leer der getallen is de basis van een cursus bestaande uit 5 workshops waarin je de verborgen wijsheid van getallen gaat ontdekken!

Achtergrond

Wat is het om mens op aarde te zijn? Wat is de zin van het leven? Steeds meer mensen stellen zichzelf deze vragen omdat ze een gevoel van leegte of zinloosheid ervaren. Vragen als: “wie ben ik”, “waarom ben ik hier”, “waar kom ik vandaan” en “waar ga ik naar toe” houden ons al sinds de Oudheid bezig. Misschien voel jij ook een diep verlangen om hier een antwoord op te vinden, om de zin van het bestaan te doorgronden? Hoe kan ik mijn levensdoel en vervulling in het leven vinden? Wat is mijn potentie? Wat mag ik nog leren? Deze boeiende workshop helpt je om daar meer inzicht in te krijgen en geeft je een heldere handreiking om je bestemming te gaan vervullen.

Wat doen we?

Aan de hand van je geboortedatum ga je als eerste stap aan de slag met jouw persoonlijke getallen. Je leert je zielsgetal, levensdoelgetal en de getallen van je levenslessen te berekenen en duiden. Deze getallen geven de blauwdruk van je leven aan, zoals die als een zaadje in je ziel is geplant om tot uitdrukking te worden gebracht in dit leven. Door het leggen van verbanden tussen getallen, relaties en omstandigheden in je leven en ontdek je wie je bent en wat je levensbestemming is.

Wat leer je?

Je ontdekt je kwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelpunten wat je zelfinzicht vergroot en zo richting geeft bij het maken van belangrijke keuzes. Je leert ook hoe je  dit voor anderen kunt duiden aan de hand van de geboortedatum. Deze methode is een relatief eenvoudige manier om snel een helder beeld van jezelf en van anderen te krijgen, waarbij je intuïtie zich spelenderwijs ontwikkelt. Daarom is deze workshop ook zeer geschikt voor therapeuten, coaches en anderen die veel met mensen werken. We werken in deze Numerologie workshop met een nieuw, inspirerend boek!

Kosten basisworkshop: € 55,- pp. (exl. boek)
Bij alle workshops gebruiken we een boeiend Numerologieboek. Dit boek bevat veel mystieke achtergrond informatie over getallen en praktijkvoorbeelden aan de hand van de levens van oa. Barack Obama, Nelson Mandela, Angelina Jolie en andere bekende- en minder bekende persoonlijkheden. Tussen de workshops door kun je hiermee ook thuis verder aan de slag! Bestel je dit boek in de webshop, dan ontvang je het binnen twee werkdagen thuis. Na deelname aan deze workshop kun je je inzicht in de mystieke getallenleer vergroten door je Persoonlijke Numeroscoop te maken in de tweede Numerologieworkshop. 

Tijd
Van 19.00-21.00 uur online. 
Van te voren ontvang je per mail een uitnodiging met extra informatie en link voor deelname. 

Ja, ik doe mee!

'De universele taal  is die van de Heilige Geometrie, universele symbolen en kosmische wiskunde. De kracht van getallen is dat ze een  universele taal weergeven, die van de patronen van de schepping waarop alle rust. Zodra je de onderliggende orde van de Kosmos ontdekt en gaat werken met de wetten die betrekking hebben op het regelen van de energievelden en frequenties, ga je op alle niveaus werken met de universele geest - de hogere geestkracht, het universele bewustzijn. Als deze energie in balans wordt gebracht met het hogere hart - de toepassing van de kracht van de universele liefde- dan ontstaat diepe wijsheid.'

Deze inspirerende Numerologie workshop 'Heilige Geometrie' is gebaseerd op de oude getallenleer, de Numerologie. De grondlegger van dit mystieke systeem is Pythagoras, de vader van de huidige wiskunde. Pythagoras was in de eerste plaats een mysticus en wijsgeer die in Zuid-Italië een mysterieschool vestigde en daar mystieke wetenschappen doceerde. In die tijd was er nog geen scheiding tussen verstand en intuïtieve ingevingen en was er nog sprake van echte wetenschap. Getallen stelden hoedanigheden voor en cijfers hoeveelheden. Met een diepgaande kennis van de mystieke getallenleer kan je de ritmische voortgang van alle levenscycli leren verstaan.

Wat leer je in deze workshop?
In deze workshop gaan we aan de slag met de Heilige Geometrie zoals Pythagoras die onderwees en ontdek je je eigen levenscycli. Je maakt jouw persoonlijke 'Heilige Diagram' voor de verschillende levensfasen waarbij de rechte driehoek van Pythagoras de basis is voor de opbouw van de vierkanten, verbonden met de levensfasen. Voor de interpretatie van de tijdelijke getallen die de energie van je levensfasen aangeven gebruiken we het boek 'Numerologie, een mystieke reis langs de getallen'.

Kosten online workshop: € 55,- pp. (zonder boek). Je kunt het boek apart kopen in deze webshop en ontvangt het dan van te voren thuis.
Van te voren ontvang je aanvullende informatie per mail.
Tijd: 19.00-21.00 uur.
Workshop begeleider: Marleen van Wegberg
Aantal deelnemers: Maximaal 8

Ja, ik doe mee!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram