februari 22, 2022

22-2-2022 Tegenstellingen overbruggen

Het getal 2 is het getal van de polarisatie, het is de 1 (de eenheid) die gesplitst is in positief en negatief (de dualiteit). Het getal 2 is het vrouwelijke getal, terwijl het getal 1 als mannelijk wordt beschouwd. Het leven berust op het bestaan van tegenstellingen, dat wil zeggen op het feit dat alles gepolariseerd is. Deze tegenstelling schept ook de beweging en geeft de mogelijkheid tot verandering en bewustwording. Zonder tegenstellingen zou geen enkel werk en geen groei mogelijk zijn.

De Hogepriesteres

In het kaartspel van de Tarot wordt het getal 2 voorgesteld door de Hogepriesteres, die een boek op haar knieën openhoudt. Wie de geheime betekenis hiervan kan ontcijferen, is in staat het probleem van polariteit in het leven op te lossen. Wanneer je inziet dat dat liefde haat aantrekt, en licht duisternis, dan weet je dat welke hindernissen je onderweg ook tegenkomt ze verbonden zijn met groei en bewustwording.

Je kunt tegen de nacht evenmin vechten als tegen de dag en ontdekt dat je kracht kunt putten uit moeilijkheden en beproevingen, door ze te transformeren in moed en opbouwende energie. Want om het probleem van 'het kwaad' op te lossen, moet je uit de dualiteit treden en terugkeren naar de eenheid, hetgeen betekent: 'het kwaad' ofwel onbewustheid weten te benutten om tegenstellingen te overbruggen. Om te groeien naar eenheid en Liefde. Dat is wat de Hogepriesteres, de wijze en inwijdende vrouwelijk kracht, ons laat zien. Dat is ook wat zeker in deze tijd zo nodig is om oorlogen te voorkomen en lijden te verzachten.

Twee meestergetallen

De overvloed aan 2en op deze dag alsmede de twee meestergetallen 22 geven aan dat we op deze dag situaties mee zullen maken die vragen om diplomatie, bedachtzaamheid en wijsheid om ervoor te zorgen dat we niet in conflict raken. Om onszelf telkens weer af te vragen wat er nodig is om (innerlijke) tegenstellingen te overbruggen, te verbinden met elkaar, om op deze wijze weer terug te gaan naar de eenheid van waaruit alles is ontstaan, en waarnaar alles in de schepping weer terug wil keren. In dit proces van dualiteit naar eenheid groeien we in bewustzijn, door alle stappen van 1-9 door te maken, om uiteindelijk in het hogere bewustzijn van de 10 thuis te komen.

Het getal 10

Het getal 10 (het grondgetal van deze dag) werd door Pythagoras al het 'Heilige (heel) getal' genoemd, waarbij de 0 de betekenis heeft van de Bron, de niet gemanifesteerde staat van bewustzijn van waaruit de schepping is ontstaan. De 1 naast de 0 geeft de grote creatieve mogelijkheid aan van eenheid van geest in verscheidenheid van vormgeving. Een basis van eenheid vinden in de schepping, de dualiteit waarin we leven als mens op aarde.

Lees meer over 2022

De betekenis van Meestergetallen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram