september 24, 2021

Getallen in de Bijbel

De Bijbel is het allegorische verhaal van de mensheid en haar ervaringen en ontdekkingen sinds het begin der tijden. In de Bijbel zien we veel getallen voorkomen die meestal heel letterlijk worden geïnterpreteerd, namelijk als cijfers, als symbolen voor hoeveelheden. Als we anders gaan kijken naar de getallen in de Bijbel en naar de namen van personen in het Oude en het Nieuwe Testament dan komt de mystieke, verborgen betekenis aan het licht. Die betekenis wordt dan gerelateerd aan de 'val' van de menselijke ziel uit het oorspronkelijke eenheidsbewustzijn en de mogelijkheid tot terugkeer naar die liefdevolle eenheid, in Bijbelse termen 'het Huis van de Vader'. Het gaat dan over de betekenis van getallen in kwalitatieve zin; over kwaliteiten, hoedanigheden en omstandigheden die te maken hebben met de ontwikkeling van het bewustzijn van een ziel als mens op Aarde.

Schatkamer van getallensymboliek

De Bijbel is dan ook een schatkamer van getallensymboliek en heeft een diepte en mystieke betekenis die de niet-ingewijde lezer volkomen ontgaat. Het bestuderen van de kenmerken en waarden van de getallen en namen in dit in wezen diep mystieke boek komt overeen met het bestuderen van de goddelijke scheppende energieën in verschillende verschijningsvormen. Elke naam en ieder getal geeft een diepere betekenis aan de persoon, situatie of plaats waarmee het in verbinding staat.

Naamsveranderingen geven een doorgemaakte spirituele ontwikkeling weer maar ook bepaalde cycli, bijvoorbeeld zeven of negen jaren duiden op het verkrijgen van een bepaald kenmerk of een staat van zijn. Sara werd Sarah en Abram werd Abraham bijvoorbeeld, wat aangeeft dat een hoger bewustzijnsniveau is bereikt, een staat van spiritueel meesterschap.

Alles over de mystieke betekenis van getallen lees je in dit boek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram