juni 8, 2021

Zeven actuele wijsheden van Pythagoras

De grondlegger van de Numerologie, Pythagoras, was een Griekse wijsgeer die zowel in Griekenland als in Italië een school voor filosofie heeft opgericht. Deze wijze man, alom bekend van de mathematica en ‘de stelling van’, gaf ons zeven nog steeds actuele raadgevingen:

1. Indien onwaarheden worden verkondigd, hoor ze met zachtheid aan en wapen u met geduld.

2. Laat geen mens, noch door zijn woorden, noch door zijn daden u te verleiden, noch u overhalen, om te zeggen of te doen wat niet heilzaam is voor uzelf.

3. Beraadslaag en overweeg, voordat u handelt opdat u geen dwaze handeling zult verrichten.

4. Doe datgene, wat u later niet zal berouwen, noch u benadelen.

5. Doe nooit iets wat u niet begrijpt, maar leer alles wat u behoort te weten.

6. Verwaarloos op geen enkele wijze de gezondheid van uw lichaam.

7. Houd moed; de menselijke soort is goddelijk en de natuur ontsluiert aan haar de meest verborgen geheimenissen.

Lees meer over de wijsheid van Pythagoras en de de mystieke leer der getallen in het boeiende boek 'Numerologie, een mystieke reis langs de getallen.'

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram